Sainchomhairleoireacht

Ba mhaith linne cabhrú leatsa plean straitéiseach a fhorbairt chun staid na Gaeilge i do phobal féin a fheabhsú. Má tá tú bainteach le grúpa pobail Gaeilge agus suim agaibh plean a chur le chéile, déan teagmháil leis an Oifigeach Gréasán ag ursula.nishionnain@antoireachtas.ie nó ar +353 (0)1 475 3857.