Naisc

Eagraíocht Áit Nasc
Foras na Gaeilge 63-66 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1 www.forasnagaeilge.ie agus www.gaeilge.ie
Glór na nGael Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí www.glornangael.ie
Peig.ie 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 www.peig.ie
Raidió Fáilte 30 Sráid Dhubhaise, Béal Feirste www.raidiofailte.com
Raidió na Life 63-66 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1 www.raidionalife.ie
Raidió Rí-Rá 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 www.rrr.ie
Taibhdhearc na Gaillimhe 19 An tSráid Láir, Gaillimh www.antaibhdhearc.com
Gael-Taca, Corcaigh 22 Port Uí Shúilleabháin, Corcaigh www.gaeltaca.ie
Gaillimh le Gaeilge Teach Uí Chiaruáin, Sráid Thobar an Iarla, Gaillimh ww.gleg.ie
Gnó Mhaigh Eo An Phríomhshráid, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo www.gnomhaigheo.ie
Fiontar Campas na Naomh Uile, DCU, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9 www.dcu.ie/fiontar_scoilnagaeilge/gaeilge/