Acmhainní

Taighde

An tOireachtas tiomanta do ghréasáin Ghaeilge a bhunú agus a bhuanú agus ba mhaith linn eolas a bhailiú ó phobal na Gaeilge, ar bhonn náisiúnta, chun ár gcuid oibre a stiúradh i bhforbairt straitéise chuige sin. Tá muid ag lorg eolais mar sin, maidir leis na deiseanna atá ann do dhaoine le Gaeilge an teanga a úsáid agus gréasáin dá gcuid féin a fhorbairt. Bheimis fíorbhuíoch dá nglacfá páirt sa taighde atá ar bun againn tríd an gceistneoir ar líne seo a líonadh isteach agus é a roinnt ar do theagmhálacha féin. Míle buíochas. Cliceáil ar an nasc seo chun an ceistneoir a líonadh isteach: Suirbhé Moncaí

Chrome iPad

Naisc

Lárionaid na Gaeilge

Cúige Chonnacht

Eagraíocht Áit Nasc
Áras na nGael Cathair na Gaillimhe www.arasnangael.ie
Teach na Gaeilge Maigh Cuilinn, Gaillimh Teach na Gaeilge
Ionad Teanga na Seanscoile Ceathrú Thaidhg, Maigh Eo www.cillchomain.ie

Cúige Laighin

Eagraíocht Áit Nasc
Áras Chrónáin, Ionad Cultúir Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22 www.araschronain.ie
Conradh na Gaeilge 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 www.cnag.ie
Áras Pobail Ráth Chairn Ráth Chairn, Co. na Mí www.rathchairn.com
Áras Chonradh na Gaeilge Dún Dealgan, Co. Lú Áras Chonradh na Gaeilge

Cúige Mumhan

Eagraíocht Áit Nasc
Comharchumann Forbartha Mhúscraí Cill na Martra, Co. Chorcaí www.muscrai.org
Gael-Taca Cathair Chorcaí www.gaeltaca.ie
Halla Le Chéile Bréanainn, Co. Chorcaí www.cflt.ie
Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh Cathair Saidhbhín, Co. Chiarraí www.uibhrathach.ie
An Clár as Gaeilge Inis, Co. An Chláir www.anclarasgaeilge.net
Halla Íde Cathair Luimnigh www.cnagluimneach.wordpress.com
Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí  www.cfcd.ie
Dún Mhuire An tAonach, Co. Thiobraid Árann www.cnagantaonach.ie

Cúige Uladh

Eagraíocht Áit Nasc
Áras Mhic Reachtain Béal Feirste, Co. Aontroma www.mhicreachtain.com
Cultúrlann McAdam Ó Fiaich Béal Feirste, Co. Aontroma www.culturlann.ie
Cumann Chluain Árd Béal Feirste, Co. Aontroma Cumann Chluain Árd
An Droichead Béal Feirste, Co. Aontroma www.androichead.com
Gael-Ionad Mhic Goill Béal Feirste, Co. Aontroma www.glornamona.com
Ionad Uíbh Eachach Béal Feirste, Co. Aontroma www.ionad.eu
Raidió Fáilte Béal Feirste, Co. Aontroma www.raidiofailte.com
Ionad na Fuiseoige Béal Feirste, Co. Aontroma www.ionadnafuiseoige.com
Ionad Teaghlaigh Ghleann Darach Cromghlinn, Co. Aontroma www.facebook.com/gleanndarach
Aonach Mhacha Baile Ard Mhacha, Co. Ard Mhacha www.aonachmhacha.com
An Carn Machaire Rátha, Co. Dhoire www.ancarn.org
Cultúrlann Uí Chanáin Cathair Dhoire, Co. Dhoire www.culturlann-doire.ie
Gaeláras Mhic Ardghail Iúr Chinn Trá, Co. an Dúin Gaeláras Mhic Ardghail
Páirc na Mara Áth na Long, Co. an Dúin www.lowermournegaelic.com
Áislann Chill Chartha Cill Chartha, Dún na nGall www.aislann.ie 
Áislann Rann na Féirste Rann na Feirste, Dún na nGall www.aislannrannnafeirste.ie
Comharchumann na nOileán Leitir Ceanainn, Dún na nGall Comharchumann na nOileán Beag
Craoibhín Leitir Ceanainn, Dún na nGall www.craoibhintermon.town.ie
Ionad Naomh Pádraig Leitir Ceanainn, Dún na nGall www.ionadnp.ie
An tSean Bheairic An Fál Carrach, Dún na nGall www.antseanbheairic.com
An Chrannóg Leitir Ceanainn, Dún na nGall www.crannog.ie
Oideas Gael Gleann Cholm Cille, Dún na nGall www.oideasgael.ie
Ionad an Chrois Bhealaigh Árainn Mhór, Dún na nGall www.arainnmhor.com
Áras Ros Goill Na Dúnaibh, Dún na nGall  

Scéimeanna Pobal Gaeilge

Eagraíocht Uimhir ghutháin Ríomhphost
Cumann Gaelach Leath Chathail 0044 (0)28 4483 8681 eolas@leathchathail.ie
Ionad Uíbh Eachach 0044 (0)28 9032 9180 sue@ionad.eu
Glór Uachtar Tíre 0044 (0)28 4377 0331 gloruachtartire@hotmail.co.uk
Cairde Uí Néill 0044 (0)28 8774 1576 cairdeuineill@hotmail.com
Togra Mhaigh Eo 00353 (0)94 902 2444 eolas@conradhmhaigheo.ie
Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain 0044 (0)28 9074 9688 eolas@mhicreachtain.com
Glór na Móna 0044 (0)28 9023 4442 oifig@glornamona.com
Glór Cheatharlach 00353 (0)59 913 7365 bridederoiste@gmail.com
emma@glorcheatharlach.ie
Muintir Chrónáin Teo. 00353 (0)1 457 4847 eolas@araschronain.ie
An Cumann Gaelach Muineachán 00353 (0)478 2635 cg.muineachan@gmail.com
Glór Dhún Geimhin 0044 (0)28 7774 3871 info@glor-dhun-geimhin.com
Glór na Spéiríní 0044 (0)28 7962 7703 conchurglor@gmail.com
Pobal Ar A'n Iúl 0044 (0)28 8224 2777 oifigeach@pobalaraniul.com
Conradh na Gaeilge, Boirche Íochtar 0044 (0)28 4376 8784 boircheiochtar@gmail.com
Coiste Forbartha Charn Tóchair 0044 (0)28 7954 9978 eolas@ancarn.org
An Clár as Gaeilge 00353 (0)65 686 4474 anclarasgaeilge@gmail.com
Conradh na Gaeilge, Craobh an Aonaigh 00353 (0)67 41 570 cnagantaonach@gmail.com
An Droichead 0044 (0)28 9028 8818 eolas@androichead.com
Ionad na Fuiseoige 0044 (0)28 9062 0373 eolas@ionadnafuiseoige.com
Gael-fhorbairt na Gaillimhe 00353 (0)91 567 824 gaillimh@cnag.ie
Cumann Gaelach na hEaglaise 00353 (0)26 45 741 gaeleaglais@gmail.com